Er komen verschillende genres voor in de nieuwsmedia. Denk hierbij aan showbizz nieuws of royalty nieuws. Een journalist kan bijvoorbeeld een kort verslag maken van harde nieuwsfeiten, maar hij kan ook een sfeer weergeven. Ook bestaan er opinieverhalen waarin de journalist juist een mening geeft. Journalistieke genres zijn altijd herkenbaar voor de journalist en voor de lezer. Het is zo dat meningen natuurlijk kunnen verschillen. Echter is het niet de bedoeling dat een journalist zijn of haar mening geeft in bijvoorbeeld een nieuwsverhaal.
Wanneer je journalistieke genres kunt herkennen, kun je ook de inhoud van het nieuws beter volgen. Het wordt ook sterk aangeraden het nieuws te volgen, want wie het nieuws volgt kan altijd meepraten en is mediawijs.
De verschillende soorten journalistieke genres zijn:
Een interview: Interviews zijn vraaggesprekken. Deze vraaggesprekken zijn bedoeld om opvattingen van een persoon toe te kunnen lichten. Een interview gebeurt altijd tussen de interviewer en de geïnterviewde.
Een opinieartikel: Opinieartikelen zijn overtuigende teksten waarin schrijvers op een zakelijke manier de lezers proberen te overtuigen van hun meningen. Dit gebeurt vaak in de vorm van een betoog waarin een stelling opgenomen wordt. Vaak hebben kranten ook aparte opiniepagina’s.
Een nieuwsbericht: Nieuwsberichten zijn korte actuele artikelen. Deze nieuwsberichten bevatten altijd feiten en zijn erg informatief. Een compleet nieuwsbericht is opgebouwd aan de vragen, wie, wat, waar, wanneer, waarom en hoe. Het bericht wordt altijd compact en in de tegenwoordige tijd geschreven.
Een achtergrondartikel: Achtergrondartikelen zijn informatieve artikelen die ingaan op de context van een actuele ontwikkeling of gebeurtenis. Achtergrondverhalen kunnen één of meerdere perspectieven op het nieuws benadrukken.
Een column: Columns zijn een regelmatig verschijnend kort artikel. Columnisten geven hierin op hun eigen manier commentaar op actuele onderwerpen. Dit commentaar wordt vaak kort en kritisch geschreven. Vaak zullen columns ook op een humoristische manier of geërgerde manier geschreven worden.
Een recensie: Recensies bevatten oordelen van een journalist over bijvoorbeeld culturele activiteiten of producties. De recensies kunnen over verschillende dingen gaan, zoals boeken, toneelvoorstellingen of cd’s. In deze recensies wordt er ook algemene informatie, zoals datum en plaats van de voorstelling beschreven.